EngelsNederlands

Meer over Estate Planning
Flexibiliteit, duidelijkheid en zekerheid zijn van belang

Wat is estate planning?

Estate planning betreft het overdragen, erven en schenken van vermogen. De planning richt zich op uw nalatenschap, het besparen van belasting en de instandhouding van het vermogen. Dit zodat er meer over blijft voor toekomstige generaties. 

Het plannen van het nalatenschap is onderdeel van het civiele recht, wat bestaat uit verschillende gebieden, namelijk: het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Daarnaast ook het fiscale recht, wat weer verschillende gebieden met invloeden op de planningen heeft. Daarbij zijn grensoverschrijdende vraagstukken natuurlijk het meest complex.

Goede estate planning gaat niet alleen over fiscale aspecten, juist niet! De fiscaal voordeligste vorm van vererving van een nalatenschap is enigszins belangrijk. Ook wordt er gekeken naar de doelen die de familie heeft, bijvoorbeeld: het steunen van de kinderen, een schenking aan een goed doel, of een studie voor de klein- of achterkleinkinderen. Zo houdt u het familievermogen in stand en kunt u uw nageslacht een goede toekomst bieden. Praktisch blijkt dat vaak fiscale aspecten de boventoon voeren. Dit is naar ons inziens een vorm van beroepsdeformatie. Er wordt in veel gevallen ten onrechte verondersteld dat het de cliënt alleen gaat om het minimaliseren van schenk- en erfbelasting.

Tijdens het proces kan er antwoord gegeven worden op de vraag:

‘Hoe kan ik er voor zorgen dat?’:

 • De langstlevende goed verzorgd achterblijft?;
 • Er waarborgen zijn zodat het (familie) bedrijf verder kan bestaan mocht u of uw partner onverwacht overlijden;
 • De familieleden weten wie er op de hoogte is van de belangrijkste wensen en waar de papieren zijn (denk hierbij aan de: notaris, accountant, belastingadviseur en de bank);
 • Wat er in mijn testament opgenomen is ook uitgevoerd wordt;
 • Bijvoorbeeld een vakantiehuis op dezelfde wijze vererft wordt als mijn overige vermogen, of juist niet;
 • Slechts één van mijn neven of nichten erft;
 • Er bekend is dat mijn testament voor het overlijden geopend mag worden.

real estate planning

thomas langerwerf

"Money Talks, Bullshit Walks"

- Thomas Langerwerf

Waarom is estate planning belangrijk?

De redenen waarom estate planning belangrijk is, zijn als volgt:

 • Het helpt u beslissen wie uw vermogen zal erven
 • Het zal je helpen je vooraf geschreven testament te veranderen
 • Het zal ervoor zorgen dat uw erfgenamen niet te veel belasting betalen
 • Het beschermt u tegen onvoorziene schuldeisers
 • Het stelt iemand in staat om beslissingen over de gezondheidszorg voor u te nemen
 • Het houdt uw vermogen in de familie als uw echtgenoot hertrouwt

estate planning belangrijk

Estate planning

Estate planning voorkomt stress

Het overlijden van een ouder zorgt voor een emotioneel zware periode. Het goed geregeld hebben van zaken neemt een deel van de druk weg bij de erfgenamen. Als er niets gepland is zorgt dit voor discussies over wat de overledenen had gewild.

De aanwijzing van een executeur en het vooraf plannen van wat er dient te gebeuren, kan toekomstige onenigheden voorkomen.

Estate planning notaris
Voor wie is estate planning?

Vaak wordt gedacht dat je erg vermogend moet zijn om baat te hebben bij een dergelijke planning. Dit is zeker niet het geval. Iedereen doet er goed aan om zich af te vragen (en daarna vast te leggen) wie wat dient te krijgen. Daarbij is het de vraag of het wettelijke erfrecht (dat geldt wanneer er geen testament is) fiscaal te onaantrekkelijk is. Naarmate de financiële structuur complexer is of het vermogen groter, zal het belang van estate planning ook groter worden.

Hoe werkt estate planning
Hoe werkt estate planning?

Family First 'plant' aan de hand van de 'schijf van vijf'. Vinkt men de onderdelen op deze schijf af, dan is het estate planning advies een feit. De schijf kent de volgende civielrechtelijke en fiscale elementen:

 • Huwelijkse voorwaarden;
 • Schenkingen;
 • Erfrecht;
 • Levensverzekering en pensioen;
 • Internationaal recht

Hoe helpen wij met estate planning?

De uitdaging voor estate planners is om het onderwerp bespreekbaar te maken. De uitdaging voor de cliënt is om de wensen te verwoorden op het civielrechtelijke - en wellicht ook het fiscale - gebied. De neiging bestaat, vanuit onze ervaring, om de moeilijke vraagstukken op de lange baan te schuiven; waardoor de kans groot is dat men overlijdt voordat de zaken rond het erven van vermogen goed zijn geregeld. Wanneer wij u begeleiden, stellen we samen met u het estate plan op. Zo kunt u gerust zijn op de toekomst.