EngelsNederlands

Meer over bewind, executele en volmacht 
Uw vermogen toevertrouwen

Bewindvoerder, volmacht en executele

Kent u een iemand die zelf niet meer in staat is om zijn financiële zaken te regelen? Of heeft u hier misschien zelf moeite mee? Ziet u er tegenop om uw geldzaken bij te houden? In deze gevallen kunt u er voor kiezen om een bewindvoerder of volmacht in te schakelen. Wanneer degene zelf nog in staat is om te bepalen wie zijn vertrouwenspersoon wordt om zijn financiële zaken te regelen, kan er bij de notaris een volmacht worden vastgesteld. Wanneer de betrokkene dit zelf niet meer kan bepalen, zal er via de kantonrechter een aanvraag voor een bewindvoerder moeten worden ingediend. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zal de bewindvoerder de betrokkene op financieel gebied in bescherming nemen.

Dit betekent dat de persoon die zelf zijn financiële zaken niet meer kan regelen, of over een erg groot vermogen beschikt, wordt ondersteund door een bewindvoerder. Zo wordt diegene ondersteunt bij het maken van financiële keuzes, het betalen van de vaste lasten, verzekeringen, het apart zetten van geld en het stabiliseren van financiën. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een executeur vast te laten stellen in een testament. Diegene zal na uw overlijden de bevoegdheid hebben om de financiën te regelen. Kortom, ons doel is om uw familie, familieleden en uw vermogen te beschermen.

Voor wie is bescherming bedoeld?

Bescherming is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn de juiste financiële beslissingen te maken en daardoor in de financiële problemen kunnen komen. Ook is het bedoeld voor mensen die niet om kunnen gaan met hun vermogen. Zoals bij oudere mensen, mensen met psychiatrische stoornissen, dementerende ouderen, mensen met schulden of mensen met een beperking. Sommige mensen zijn niet meer helemaal compos mentis, wat inhoud dat hij/zij niet meer in het bezit is van zijn eigen geest. Daarnaast bezitten jongeren ook steeds vaker over een groot vermogen en weten zij hier niet goed mee om te gaan. Deze beperkingen of juist overmatig bezit kunnen tot gevolg hebben dat de eigen persoonlijke ontwikkeling en de omgeving van de betrokkene belemmert kan worden. Wij bieden hulp aan wanneer dit nodig is, zodat zij zich geen zorgen hoeven te maken over hun financiële situatie.

gevolmachtigde

thomas langerwerf

"Soms is elke beslissing beter dan geen"

- Thomas Langerwerf

Wie gaat u in vertrouwen nemen?

Wanneer u of een familielid zich in een van de bovengenoemde situaties bevindt, is het verstandig om met behulp van een ervaringsdeskundige naar uw huidige situatie te kijken. Of het nu gaat om bewind, volmacht of executele hulp, alle drie deze taken hebben veel invloed op u en uw naasten. Overweeg uw keuze daarom goed. Beslissingen die u nu maakt, kunnen in de toekomst alleen maar voordelen hebben.

bewindvoerder
Wie wordt uw bewindvoerder?

Wanneer u zelf niet meer de juiste beslissingen kunt maken, kan een verzorger of familielid voor u beroep doen op een bewindvoerder. Dit kunnen ze doen door een aanvraagformulier op te sturen naar de gemeente bij u in de buurt. Wanneer u goedkeuring heeft, zal u zelf uw voorkeur voor een bewindvoerder mogen aangeven. U heeft de keuze uit een professionele bewindvoerder of een niet-professionele bewindvoerder. Een niet-professionele bewindvoerder kan een familielid of kennis van de betrokkene zijn. Een wel professionele bewindvoerder is een ervaringsdeskundige, gespecialiseerd in het vak en zal uw belangen altijd in acht nemen. Zij zullen onder andere een budgetplan voor u opstellen, verzekeringen afsluiten en belastingzaken regelen. Onze deskundigen helpen u graag!

gevolmachtigde agent
Wie krijgt een algehele of bijzondere volmacht?

Elk individu boven de 18 jaar is bevoegd om een ander de bevoegdheid te geven om - onder de naam van de betrokkene - rechtshandelingen uit te voeren. Wanneer een persoon deze bevoegdheid heeft; kan diegene voor u de financiële zaken, betalingen en administratie regelen. Sommige mensen kiezen er voor deze volmacht aan een persoon binnen de familie te geven. Anderen kiezen een professional uit, zodat er geen scheve gezichten of afgunst binnen de familie ontstaat. Volmacht is - in tegenstelling tot bewind - een machtiging die u zonder kantonrechter kunt regelen. U hoeft dit alleen bij de notaris vast te stellen. Wel is de voorwaarde dat u zelf met het volle verstand deze beslissing nog kunt maken.

bewindvoerder nederland
Wie wordt de executeur na overlijden?

Wanneer u uw financiële zaken goed geregeld wil hebben, ook na uw overlijden, is het verstandig om van te voren een executeur aan te stellen. Op deze manier kunt u als erflater de taken onder meerdere personen verdelen, die ontstaan na uw overlijden. Een executeur is dus iemand die door de overleden persoon in het testament is aangewezen om alle taken na het overlijden in goede orde te laten verlopen. Ook hierbij kiest u tussen een natuurlijk persoon (een familielid of andere buitenstaander) of organisatie (rechtspersoon).

Wij helpen u graag met deze keuze en geven een gedegen advies over uw financiële toekomst.

Hoe helpen wij?

Wij denken graag met u mee over uw financiële toekomst, en nemen uw zorgen uit handen. Dankzij onze ervaring kennen wij de klappen van de zweep en gaan wij de uitdaging graag met u aan. Onze experts houden van aanpakken. Onze open en betrouwbare werkstructuur zorgt ervoor dat u en uw vermogen worden beschermd. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of advies vanuit een professioneel oogpunt!