EngelsNederlands

Wat is een bewindvoerder

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder houdt zich bezig met de financiën van zijn of haar cliënt. De cliënt is meestal iemand die in de schulden zit en daar maar niet uit kan komen. Daarom komt deze persoon onder bewind. Hierdoor kan deze persoon niet meer zelf bij zijn of haar geld. Telkens als de persoon bij zijn vermogen wilt komen, moet deze toestemming vragen aan de bewindvoerder. Wanneer de bewindvoerder geen toestemming geeft, kan je ook niet bij je geld. Een bewindvoerder kan ook toegekend worden aan iemand die psychische stoornissen of (beginnende) dementie heeft.

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

Onder de taken van een bewindvoerder vallen de volgende taken:

• Houden van telefonisch spreekuur
• Opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak, budgetplan en/of begeleidingsplan
• Behandelen en beoordelen van verzoeken tot beschermingsbewind
• Voeren van intake- en beoordelingsgesprekken met (potentiële) cliënten
• Opstellen van facturen voor de kosten van het beschermingsbewind
• Verrichten van de belastingaangifte voor cliënten
• Verstrekken van gegevens over de voortgang van de bewindvoering aan de directie
• Verzorgen van benodigde (juridische) documenten, bijvoorbeeld boedelbeschrijvingen en voortgangsrapportages
• Treffen van (budget)maatregelen die de financiële situatie kunnen verbeteren
• Signaleren en waar mogelijk voorkomen van betalingsproblemen
• Beoordelen en aanvragen van betalingsregelingen en andere (hulp)voorzieningen
• Verlenen van advies omtrent financiële beslissingen

real estate planning

thomas langerwerf

"Money Talks, Bullshit Walks"

- Thomas Langerwerf

Waar moet je op letten bij het kiezen van een bewindvoerder?

Wanneer je een bewindvoerder moet kiezen, is het belangrijk dat je hier goed over nadenkt. De keuze die je namelijk maakt, heeft een grote invloed op het uiteindelijke resultaat. U moet goed rekening houden met onderstaande punten.

Schenken

Veel mensen denken onterecht dat je alleen na je overlijden kan schenken. Dit is onjuist. Het is namelijk ook mogelijk om tijdens uw leven al en schenking te doen. Zo kan u bijvoorbeeld een schenking doen aan een goed doel. Ook is het mogelijk om één keer per jaar een schenking aan uw kinderen te doen. 

Het testament

In het testament legt u vast hoe de erfenis verdeelt moet worden en onder wie het verdeeld moet worden. Een estate planner zal uw testament altijd beoordelen op basis van de doelen die u heeft met uw vermogen. Ook zal de bewindvoerder uw testament om de zoveel tijd tegen het licht houden om te kijken of het nog aansluit bij uw wensen en doelen.

Wie wordt de bewindvoerder?

Dit is een belangrijke vraag. Wie neemt namelijk de bewindvoering op zich? Het is belangrijk dat u iemand kiest met voldoende ervaring. Bij Family First werken we alleen met goede, betrouwbare bewindvoerders die over voldoende beschikking beschikken.

Wie krijgt het algehele of bijzondere volmacht?

Bij Nederlandse wet is iedereen boven de 18 bevoegd om rechtshandelingen uit te voeren. U kan ervoor kiezen om iemand binnen de familie het volmacht geven, maar vaak wordt er gekozen voor een professional. Wanneer u een professional kiest, loopt u namelijk minder kans dat u familieleden u vreemd aankijken. Ook ruzies kunnen op deze manier voorkomen worden.

Heeft u hulp nodig bij het vinden van een bewindvoerder?

Bij Family First werken we samen met verschillende bewindvoerders die al vele jaren ervaring hebben in het vak. Wilt u de mogelijkheden voor een bewindvoerder bespreken? Neem dan direct contact met ons op.