EngelsNederlands

Meer over Corporate Governance 
Bestuur, beheer, verantwoordlijkheid en toezicht

Corporate Governance

Corporate Governance, ook wel deugdelijk ondernemingsbestuur, lijkt vanzelfsprekend. Toch zijn er veel bedrijven die gebruik maken van hulp bij bijvoorbeeld: het opstellen van een code om zo de normen van goed bestuur te concretiseren, hun eigen toevoegingen te doen en deze te verduidelijken naar buiten toe. 

Door een corporate governance code, kunnen de verschillende stakeholders invloed op de onderneming uitoefenen en het bedrijf houden aan zijn morele verantwoordelijkheden. Uiteindelijk is het bedoeld om de onderneming een goede balans te geven tussen de verschillende belanghebbende.

Wat is Corporate Governance?

Corporate Governance betreft het besturen van een onderneming op een deugdelijke én moreel verantwoordelijke manier. Het is een collectie van mechanismen, processen en relaties, waardoor bedrijven gecontroleerd en bestuurd worden. Het geeft structuur en identificeert hoe de rechten en plichten tussen stakeholders verdeeld zijn. Het dient daarbij als leidraad, oftewel als een basis voor hoe de volgende punten vormgegeven moeten worden:

Efficiënt bestuur

corporate governance

Verantwoord bestuur

verantwoord bestuur

De verantwoording aan:

 • Aandeelhouders
 • Werknemers
 • Afnemers
 • De samenleving

De relaties tussen:

 • Raad van Toezicht
 • Raad van Commissarissen
 • Het Bestuur
 • De Directie

thomas langerwerf

"Money Talks, Bullshit Walks"

- Thomas Langerwerf

corporate governance belangrijk

Waarom is corporate governance belangrijk?

De redenen waarom corporate governance zo belangrijk is, zijn als volgt:

 • Het zorgt ervoor dat alle aandeelhouders gelijk worden behandeld
 • Het zorgt voor ethiek en integriteit in het bedrijf
 • Het zorgt ervoor dat de raad van bestuur over relevante vaardigheden en over goede middelen beschikt om de prestaties van het management te beoordelen. Het zorgt ervoor dat het management naar behoren wordt beoordeeld
 • Het houdt rekening met en weegt de belangen af van alle belanghebbenden, zoals aandeelhouders en werknemers

Wat is het doel van corporate governance?

Corporate governance heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle belangen van alle belanghebbenden, zoals aandeelhouders, werknemers, raad van bestuur, enz. worden gehoord. Het probeert de belangen van alle belanghebbenden in evenwicht te brengen en zorgt ervoor dat het management door de juiste mensen op het juiste moment wordt gecontroleerd. De controle van het management moet ervoor zorgen dat het management niets doet dat de belangen van bepaalde stakeholders negatief beïnvloedt.

corporate governance doel

Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance code is bedoeld voor beursgenoteerde ondernemingen en hun aandeelhouders. Zij dienen zich dan ook te houden aan deze gedragscode, omdat deze ook in de wet verankerd is. Echter is een Corporate Governance code ook geschikt voor niet beursgenoteerde bedrijven.

Het bevat meer dan 100 gedragsregels over bijvoorbeeld: werkwijzen, beloningen van bestuurders / commissarissen en taken, én is bedoeld om de positie van aandeelhouders - middels de aandeelhoudersvergadering - te versterken.

Voorbeelden van wat de code voorschrijft zijn:

 • Bestuurders worden benoemd voor een termijn van 4 jaar;
 • Een gouden handdruk mag maximaal één jaarsalaris zijn;
 • Een commissaris mag niet meer dan vijf verschillende commissariaten hebben;
 • Een voorstel van dividend zal als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld worden;
 • Een bestuurder zal geen zakelijke kansen - die aan de vennootschap toekomen - benutten voor zichzelf óf tweedegraads familieleden.

De code bestaat uit verschillende onderwerpen namelijk:

 • Langetermijn waardecreatie
 • Effectief bestuur en toezicht
 • Beloningen
 • Algemene vergadering
 • One-Tier bestuursstructuur

Hoe helpen wij met uw corporate governance beleid?

Naast het opstellen van een specifiek beleid voor uw onderneming, assisteren wij u ook bij het implementeren én het controleren ervan. Dit zijn twee belangrijke factoren voor een corporate governance, zonder blijven het namelijk beloftes. Wij hebben ruime ervaring met betrekking tot dit onderwerp. Onze collega’s houden dan ook van aanpakken. De open en betrouwbare werkstructuur die wij hanteren, zorgt er onder andere voor dat uw bedrijf op de juiste manier bestuurd en geleid wordt. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of advies.