EngelsNederlands

Meer over Corporate Governance 
Bestuur, beheer, verantwoordlijkheid en toezicht

Corporate Governance

Corporate Governance, ook wel deugdelijk ondernemingsbestuur, lijkt vanzelfsprekend. Toch zijn er veel bedrijven die gebruik maken van hulp bij bijvoorbeeld: het opstellen van een code om zo de normen van goed bestuur te concretiseren, hun eigen toevoegingen te doen en deze te verduidelijken naar buiten toe. 

Door een corporate governance code, kunnen de verschillende stakeholders invloed op de onderneming uitoefenen en het bedrijf houden aan zijn morele verantwoordelijkheden. Uiteindelijk is het bedoeld om de onderneming een goede balans te geven tussen de verschillende belanghebbende.

Wat is Corporate Governance?

Corporate Governance betreft het besturen van een onderneming op een deugdelijke én moreel verantwoordelijke manier. Het is een collectie van mechanismen, processen en relaties, waardoor bedrijven gecontroleerd en bestuurd worden. Het geeft structuur en identificeert hoe de rechten en plichten tussen stakeholders verdeeld zijn. Het dient daarbij als leidraad, oftewel als een basis voor hoe de volgende punten vormgegeven moeten worden:

Efficiënt bestuur

corporate governance

Verantwoord bestuur

verantwoord bestuur

De verantwoording aan:

 • Aandeelhouders
 • Werknemers
 • Afnemers
 • De samenleving

De relaties tussen:

 • Raad van Toezicht
 • Raad van Commissarissen
 • Het Bestuur
 • De Directie

thomas langerwerf

"Money Talks, Bullshit Walks"

- Thomas Langerwerf

Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance code is bedoeld voor beursgenoteerde ondernemingen en hun aandeelhouders. Zij dienen zich dan ook te houden aan deze gedragscode, omdat deze ook in de wet verankerd is. Echter is een Corporate Governance code ook geschikt voor niet beursgenoteerde bedrijven.

Het bevat meer dan 100 gedragsregels over bijvoorbeeld: werkwijzen, beloningen van bestuurders / commissarissen en taken, én is bedoeld om de positie van aandeelhouders - middels de aandeelhoudersvergadering - te versterken.

Voorbeelden van wat de code voorschrijft zijn:

 • Bestuurders worden benoemd voor een termijn van 4 jaar;
 • Een gouden handdruk mag maximaal één jaarsalaris zijn;
 • Een commissaris mag niet meer dan vijf verschillende commissariaten hebben;
 • Een voorstel van dividend zal als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld worden;
 • Een bestuurder zal geen zakelijke kansen - die aan de vennootschap toekomen - benutten voor zichzelf óf tweedegraads familieleden.

De code bestaat uit verschillende onderwerpen namelijk:

 • Langetermijn waardecreatie
 • Effectief bestuur en toezicht
 • Beloningen
 • Algemene vergadering
 • One-Tier bestuursstructuur

Hoe helpen wij met uw corporate governance beleid?

Naast het opstellen van een specifiek beleid voor uw onderneming, assisteren wij u ook bij het implementeren én het controleren ervan. Dit zijn twee belangrijke factoren voor een corporate governance, zonder blijven het namelijk beloftes. Wij hebben ruime ervaring met betrekking tot dit onderwerp. Onze collega’s houden dan ook van aanpakken. De open en betrouwbare werkstructuur die wij hanteren, zorgt er onder andere voor dat uw bedrijf op de juiste manier bestuurd en geleid wordt. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of advies.