EngelsNederlands

Wat is corporate governance?

Waarom is corporate governance ontstaan?

Toen het Amerikaanse bedrijf Enron door wanbeleid ten val kwam, moest en zou er wat gebeuren op het gebied van het besturen van een onderneming. Het antwoord hierop zijn duidelijke richtlijnen omtrent deugdelijk bestuur van een onderneming. Dit heet ook wel corporate governance.

In Amerika staat dit bekend onder de Sarbanes-Oxley act. In Nederland spreekt men van de code-Tabaksblat waarmee men probeert het bestuur van Nederlandse beursgenoteerde goed te laten verlopen. De code probeert namelijk onwenselijk gedrag of bedrijfsschandalen te voorkomen. Zo stuurt de code erop aan om goede en transparante jaarrekeningen te publiceren.

Ook brengt de code een heldere structuur aan tussen de onderneming en haar stakeholders.
Uit de code Tabaksblat komt duidelijk naar voren dat de Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen, Het Bestuur en De Directie verantwoording af moeten dragen aan de volgende stakeholders: Aandeelhouders, Werknemers, Afnemers en De samenleving.

De corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code bevat meer dan 100 regels omtrent verantwoordelijk bestuur. Hierin komen onder andere de volgende punten aan bod:
De taken van bestuursleden, de beloning van de bestuursleden en de werkwijze van het bestuur om tot een besluit te komen. Doormiddel van deze regels, moeten de aandeelhouders meer zeggenschap hebben tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering.

Om een beter beeld te krijgen van de regels in de corporate governance, staan hieronder enkele voorbeelden van regels die erin kunnen staan.

De gouden handdruk mag niet meer zijn dan één halfjaarsalaris.
Een commissaris mag niet meer dan 4 andere commissariaten bekleden.
Het is een bestuurder niet toegestaan om bedrijfskansen te gebruiken voor eigen gewin.
Het uitkeren van een jaarlijks dividend zal tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering als een apart agendapunt op de agenda verschijnen.

real estate planning

thomas langerwerf

"Money Talks, Bullshit Walks"

- Thomas Langerwerf

Corporate governance opstellen

Wilt u de rompslomp van onduidelijkheden of ruzie voorzijn? Dan doet u er goed aan om voor uw bedrijf een corporate governance code op te laten stellen. Wij van Family First hebben jarenlange ervaring op het gebied van het maken van een corporate governance. Hierdoor kunnen we u optimaal van dienst zijn en stellen we de code af op uw wensen en behoefte.

Hoe helpen wij u met corporate governance?

Neem direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.